Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 29/3/19
  2. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 29/3/19