Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 29/3/19
  2. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 29/3/19