Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  Nó chia bán đảo Triều tiên năm 1945 thành Bắc Triều tiên và Hàn quốc.