Vật lý lớp 7 - Bài 25. Hiệu điện thế

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 2/3/18
  C1 trang 69 sgk Vật lí lớp 7. Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:
  Pin tròn:.......V;
  Acquy của xe máy: .......V;
  Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: .......V.
  Hướng dẫn giải:
  - Pin tròn: 1,5V.
  - Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V.
  - Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: 220V
  C2 trang 69 sgk Vật lí lớp 7. Tìm hiểu vôn kế
  1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a,b.
  2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế bào dùng kim, vôn kế nào hiện số ?
  3. hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  1.Một chôt của vôn kế có ghi dấu "+" (cực dương), chốt kia có ghi dấu "-" (cực âm).
  2. Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim. Vôn kế hình 25.2c hiện số.
  3. Bảng 1
  [​IMG]
  C3 trang 70 sgk Vật lí lớp 7. Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Số chỉ vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.
  C4 trang 70 sgk Vật lí lớp 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau:
  a) 2,5V = ....mV;
  b) 6kV = ....V;
  c) 110V = .....kV;
  d) 1200mV = .....V.
  Hướng dẫn giải:
  a) 2,5V = 2500mV;
  b) 6kV = 6000V;
  c) 110V = 0,110kV;
  d) 1200mV = 1,200V.

  C5 trang 70 sgk Vật lí lớp 7. Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:
  a) Dụng cụ này có tên gọi là gì? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó?
  b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.
  c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu?
  d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  a) Dụng cụ này gọi là vôn kế. Kí hiệu chữ V trên dụng cụ cho biết điều đó.
  b) Dụng cụ này có GHĐ là 45V và ĐCNN là 1V.
  c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị 3V.
  d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị là 42V.
  C6 trang 71 sgk Vật lí lớp 7. Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:
  a) 1,5V;
  b) 6V;
  c) 12V.
  và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:
  1) 20V;
  2) 5V;
  3) 10V.
  Hướng dẫn giải:
  a) Dùng vôn kế - 2) có GHĐ 5V
  b) Dùng vô kế - 3) có GHĐ 10V
  c) Dùng vôn kế - 1) có GHĐ 20V