Vật lý lớp 7 - Bài 24. Cường độ dòng điện

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 2/3/18
  C1 trang 66 sgk Vật lí lớp 7.
  a) Trên ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vị miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng 1
  [​IMG]
  Bảng 1:
  Ampe kếGHĐĐCNN
  Hình 24.2a…..A…..A
  Hình 24.2b…..A…..A
  b) Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số.
  c) Ở chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì ? (xem hình 24.3)
  [​IMG]
  d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế được trang bị cho nhóm em.
  Hướng dẫn giải:
  a)
  Ampe kếGHĐĐCNN
  Hình 24.2a100mA10mA
  Hình 24.2b6A0.5A
  b) Ampe kế hình 24.2a và 24.2b dùng kim chỉ thị
  Ampe kế hình 24.2c hiện số.
  c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu + (cực dương) và - (cực âm)
  Mở rộng sơ đồ mạch điện hình 24.3
  [​IMG]
  C2 trang 67 sgk Vật lí lớp 7. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng ......thì đèn càng........?
  Hướng dẫn giải:
  Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cùng cường độ lớn (nhỏ) thì đèn càng sáng (tối).
  C3 trang 68 sgk Vật lí lớp 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:
  a) 0,175 A = mA;
  b) 0,38 A = mA;
  c) 1250mA = A;
  d) 280mA = A.
  Hướng dẫn giải:
  a) 0,175 A = 175mA;
  b) 0,38 A = 380mA;
  c) 1250mA = 1,250A;
  d) 280mA = 0,280 A
  C4 trang 68 sgk Vật lí lớp 7. Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:
  1) 2mA
  2) 20mA
  3) 250mA
  4) 2A.
  Hãy cho biết ampe kế nào đã cho phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:
  a) 15mA;
  b) 0,15A;
  c) 1,2A.
  Hướng dẫn giải:
  - Chọn ampe kế 2) 20mA là phù hợp nhất để đo dòng điện a) 15mA
  - Chọn ampe kế 3) 250mA là phù hợp nhất để đo dòng điện b) 0,15A
  - Chọn ampe kế 4) 2A là phù hợp nhất để đo dòng điện c) 1,2A
  C5 trang 68 sgk Vật lí lớp 7. Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Ampe kế được mắc đúng trong sơ đồ a) ở hình 24.4
  Vì cực "+" của ampe kế được mắc với cực "+" của nguồn điện