Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Vật lý 6 Bài 12: Xác định khối lượng riêng của sỏi

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 19/11/17
  Tóm tắt lý thuyết
  I. Thực hành
  1. Dụng cụ:
  Một cái cân, một bình chia độ có GHĐ 100 cm3, một cốc nước, khoảng 15 hòn sỏi to, khăn lau.

  2. Tiến hành đo:
  • Chia 15 viên sỏi thành 3 phần để đo 3 làn sau đó tính giá trị trung bình.

  • Cân khối lượng của mỗi phần \({m_1},{\rm{ }}{m_2},{\rm{ }}{m_3}\) (phần nào cân xong thì để riêng, không bị lẫn lộn).

  • Đổ khoảng 50 cm3 nước vào bình chia độ.

  • Ghi thể tích của mực nước khi có sỏi trong bình, suy ra cách tính V1, V2, V3 của từng phần sỏi.
  3. Tính khối lượng riêng của từng phần sỏi:
  \(D = \frac{m}{V}\) , \({D_1} = \frac{{{m_1}}}{{{V_1}}}\) , \({D_2} = \frac{{{m_2}}}{{{V_2}}}\) , \({D_3} = \frac{{{m_3}}}{{{V_3}}}\)

  Cách tính giá trị trung bình khối lượng riêng:

  \({D_{tb}} = \frac{{{{\rm{D}}_{\rm{1}}} + {D_2} + {D_3}}}{3}\)


  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Đo thể tích của các phần sỏi

  Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi.

  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  • Để đo khối lượng riêng của sỏi, các em phải:
   • Đo khối lượng của sỏi

   • Đo thể tích của sỏi.

   • Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức:
  \({D_{tb}} = \frac{{{{\rm{D}}_{\rm{1}}} + {D_2} + {D_3}}}{3}\)

  (theo đơn vị \(g/c{m^3}\) hoặc \(kg/c{m^3}\) )