Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Vật lý 6 Bài 1: Đo độ dài

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 19/11/17
  Tóm tắt lý thuyết
  I. Đơn vị đo độ dài:
  1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.
  • Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước việt nam là mét (kí hiệu: m).

  • Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét là:
   • Đềximét (dm) 1m = 10dm.

   • Centimet (cm) 1m = 100cm.

   • Milimet (mm) 1m = 1000mm.
  • Đơn vị đo độ dài thường dùng lớn hơn mét là: Kilomet (km) 1km = 1000m.
  2. Ước lượng độ dài:
  • Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn và dùng thước kiểm tra lại

  • Ước lượng độ dài 1 gang tay bằng 12cm và dùng thước kiểm tra lại
  II. Đo độ dài.
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài:
  • Khi dùng thước đo, cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước.

  • Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

  • Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

  • Ví dụ:
   • Đo chiều rộng sách vật lý 6: Dùng thước có GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm.

   • Đo chiều dài sách vật lý 6: Thước dùng có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm.

   • Đo chiều dài bàn học: Dùng thước có GHĐ: 2m; ĐCNN: 1cm.
  2. Đo độ dài:
  • Sau khi phân nhóm, học sinh phân công nhau để thực hiện và ghi kết quả vào bảng 1.1 SGK.
  Bảng 1.1 : Bảng kết quả đo độ dài

  [​IMG]

  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

  1 m = (1) .... dm; 1 m = (2) .... cm;

  1 cm = (3) .... mm; 1km = (4) .... m.

  Hướng dẫn giải:
  (1) 10 dm. (2) 100 cm.

  (3) 10mm. (4) 1000m.

  Bài 2:
  Có 3 thước đo sau đây:

  - Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

  - Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 mm.

  - Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

  Hỏi nên dùng thước nào để đo.

  a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

  b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

  c) Chiều dài của bàn học ?

  Hướng dẫn giải:
  Câu a:

  Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

  Câu b:

  Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

  Câu c:

  Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.