Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Vật lý 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 19/11/17
  Tóm tắt lý thuyết
  I. Tính tương đối của chuyển động.
  1. Tính tương đối của quỹ đạo.
  • Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Quỹ đạo có tính tương đối
  2. Tính tương đối của vận tốc.
  • Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối

  • Ví dụ: Một hành khách ngồi yên trong một toa tàu chuyển động với vận tốc 40 km/h. Đối với toa tàu thì vận tốc của người đó bằng 0. Đối với người đứng dưới đường thì người đó đang chuyển động với vận tốc 40 km/h
  [​IMG]

  II. Công thức cộng vận tốc.
  1. Hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động.
  • Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi là hệ qui chiếu đứng yên.

  • Hệ qui chiếu gắn với vật vật chuyển động gọi là hệ qui chiếu chuyển động.
  2. Công thức cộng vận tốc.
  • Công thức cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{13}}} = \overrightarrow {{v_{12}}} + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

  • Nếu một vật (1) chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) trong hệ qui chiếu thứ nhất (2), hệ qui chiếu thứ nhất lại chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) trong hệ qui chiếu thứ hai (3) thì trong hệ qui chiếu thứ hai vật chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow {{v_{13}}} \) được tính theo công thức : \(\overrightarrow {{v_{13}}} = \overrightarrow {{v_{12}}} + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

  • Trong đó:
   • \(\overrightarrow {{v_{13}}} \) vận tốc tuyệt đối ( vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên)

   • \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) vận tốc tương đối ( vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động)

   • \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) vận tốc kéo theo ( vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên)
  • Trường hợp \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) cùng phương, cùng chiều \(\overrightarrow {{v_{23}}} \)
   • Về độ lớn: \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\)

   • Về hướng: \(\overrightarrow {{v_{13}}} \) cùng hướng với \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) và \(\overrightarrow {{v_{23}}} \)
  • Trường hợp \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) cùng phương, ngược chiều \(\overrightarrow {{v_{23}}} \)
   • Về độ lớn: \[{v_{13}} = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
    {{v_{12}} - {v_{23}}}
    \end{array}} \right|\]

   • Về hướng:
    • \(\overrightarrow {{v_{13}}} \) cùng hướng với \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) khi \({v_{12}} > {v_{23}}\)

    • \(\overrightarrow {{v_{13}}} \) cùng hướng \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) với khi \({v_{12}} < {v_{23}}\)

  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10 km/h đang đi ngược chiều vào ga. Hai đường tàu song song với nhau. Tính vận tốc của B đối với A.

  Hướng dẫn giải:
  • Gọi : \(\overrightarrow {v_1} = \overrightarrow {v_{BD}}\): Vận tốc tàu B đối với đất
  • Gọi: \(\overrightarrow {v_2} = \overrightarrow {v_{AD}}\): Vận tốc tàu A đối với đất
  • Gọi: \(\overrightarrow {v_{12}} = \overrightarrow {v_{BA}}\): Vận tốc tàu B đối với xe A
  • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu A.
  Áp dụng công thức cộng vận tốc: $\overrightarrow {v_{BD}} = \overrightarrow {v_{BA}} + \overrightarrow {v_{AD}}$

  Suy ra: $\overrightarrow{v_{BA}} =\overrightarrow {v_{BD}} - \overrightarrow {v_{AD}}$

  • Do tàu A và B chuyển động ngược chiều
  \(v_{BA} = v_{BD} + v_{DA} = -10 - 15\)

  \(v_{BA} = -25 km/h.\)

  Bài 2:
  Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

  Hướng dẫn giải:
  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

  • Gọi \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất.
  \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với đất.

  \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A.

  • Vận tốc xe B đối với xe A:
   • Theo định lí cộng vận tốc: \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

   • Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).
  \(\Rightarrow v_{BD} = 60 - 40 = 20 km/h\)

  • Vận tốc xe A đối với xe B: (tương tự trên)
   • Ta có \(\underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{DB}}{\rightarrow}\)

   • Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).
  \(\Rightarrow v_{AB} = 60 - 40 = 20 km/h\)