Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Unit 3: My Friends - Vocabulary - Body parts - Appearance & Personality

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 20/5/19


  English

  Kind

  Pronunciation

  Example

  Vietnamese

  Appearance

  noun

  /əˈpɪr.əns/

  My sister doesn’t care much about her appearance.
  Chị gái tớ không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình.

  Vẻ bề ngoài, ngoại hình

  Arm

  noun

  /ɑːrm/

  The broken arm makes him uncomfortable.
  Cánh tay bị gãy làm anh ấy không thoải mái chút nào.

  Cánh tay

  Cheek

  noun

  /tʃiːk/

  Oh. There’s something on your cheek.
  Ồ. Có gì trên má cậu kìa.


  Chubby

  adjective

  /ˈtʃʌb.i/

  Her daughter looks cute with chubby cheeks.
  Con gái cô ấy trông rất đáng yêu với cặp má phúng phính.

  Mũm mĩm, mập mạp, phúng phính

  Ear

  noun

  /ɪr/

  Put your hands over your ears.
  Hãy đặt tay lên tai của mình nào.

  Tai

  Elbow

  noun

  /ˈel.boʊ/

  Don’t put your elbows on the table. It’s wet.
  Đừng để khuỷu tay lên mặt bàn. Bàn đang ướt đấy.

  Khuỷu tay

  Finger

  noun

  /ˈfɪŋ.ɡɚ/

  She has very long fingers.
  Cô ấy có những ngón tay rất dài.

  Ngón tay

  Foot

  noun

  /fʊt/

  He can stand on one foot very long.
  Anh ấy có thể đứng bằng một chân rất lâu.

  Chân, bàn chân

  Fur

  noun

  /fɝː/

  The cat is licking its fur.
  Con mèo đang liếm láp lông của nó.

  Lông, bộ lông

  Knee

  noun

  /niː/

  She often sits on her father’s knee while he reads her a story.
  Cô bé thường ngồi trên đầu gối cha mình khi ông đọc truyện cho cô bé.

  Đầu gối

  Leg

  noun

  /leɡ/

  How many legs does an ant have?
  Một con kiến có bao nhiêu cái chân?

  Chân

  Neck

  noun

  /nek/

  The boy keeps the key on a string around his neck.
  Cậu bé luồn chìa khóa vào một sợi dây ở quanh cổ mình.

  Cổ

  Nose

  noun

  /noʊz/

  Her mother has a sharp nose.
  Mẹ cô ấy có chiếc mũi cao.

  Mũi

  Shoulders

  noun

  /ˈʃoʊl.dɚ/

  The man is carrying his son on his shoulders.
  Người đàn ông đang mang đứa trẻ trên vai mình.

  Vai

  Tail

  noun

  /teɪl/

  My cat has a long tail.
  Con mèo nhà tớ có cái đuôi dài.

  Đuôi, cái đuôi

  Tooth

  noun

  /tuːθ/

  Jane had her first tooth when she was only five months.
  Jane có chiếc răng đầu tiên khi mới 5 tháng tuổi.

  Răng

  Active

  adjective

  /ˈæk.tɪv/

  She is over 70 but she is very active.
  Bà ấy hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn rất năng động.

  Năng động, hăng hái

  Boring

  adjective

  /ˈbɔː.rɪŋ/

  I don’t think he’s such a boring man.
  Tôi không nghĩ anh ta lại là một người buồn tẻ như vậy.

  Buồn tẻ

  Caring

  adjective

  /ˈker.ɪŋ/

  My father is a very caring person.
  Bố tớ là một người rất chu đáo.

  Chu đáo

  Competitive

  adjective

  /kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

  He isn’t a competitive person. He just wants to have a peaceful life.
  Anh ấy không phải là một người thích đua tranh. Anh ấy chỉ muốn có một cuộc sống yên bình.

  Tính cạnh tranh, đua tranh

  Confident

  adjective

  /ˈkɑːn.fə.dənt/

  They are more confident than I thought.
  Họ tự tin hơn tôi tưởng.

  Tự tin, tin tưởng

  Curious

  adjective

  /ˈkjʊr.i.əs/

  My son is a curious boy; he always asks questions.
  Con trai tôi là một cậu bé thích tìm hiểu; nó rất hay đặt ra các câu hỏi.

  Tò mò, thích tìm hiểu

  Freedom-loving

  adjective

  /ˈfriː.dəm- ˈlʌv.ɪŋ/

  Most people are freedom-loving. They want to do what they like.
  Hầu hết mọi người đều yêu tự do. Họ muốn được làm những gì họ thích.

  Yêu tự do

  Friendly

  adjective

  /ˈfrend.li/

  They are very friendly to me.
  Họ rất thân thiện với tớ.

  Thân thiện, thân mật

  Funny

  adjective

  /ˈfʌn.i/

  I like funny people. They often make me laugh a lot.
  Tớ thích những người hài hước. Họ thường làm tớ cười rất nhiều.

  Hài hước, khôi hài, buồn cười, thú vị

  Generous

  adjective

  /ˈdʒen.ər.əs/

  It’s very generous of him to pay all the bill.
  Anh ấy thật là hào phóng khi thanh toán toàn bộ hóa đơn.

  Rộng rãi, hào phóng

  Independent

  adjective

  /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/

  Living far from home has made me more independent.
  Việc sống xa nhà làm tôi trở nên độc lập hơn.

  Độc lập, không phụ thuộc

  Kind

  adjective

  /kaɪnd/

  She is very kind to us. She helps us a lot.
  Cô ấy rất tử tế với chúng tôi. Cô ấy giúp chúng tôi rất nhiều.

  Tử tế, ân cần

  Patient

  adjective

  /ˈpeɪ.ʃəns/

  She’s very patient with kids.
  Cô ấy rất kiên nhẫn với bọn trẻ.

  Điềm tĩnh, kiên nhẫn

  Personality

  noun

  /ˌpɝː.sənˈæl.ə.t̬i/

  Her two sons have very different personalities; one is shy but one is very confident.
  Hai người con trai của cô ấy có tính cách rất khác nhau; một đứa khá nhút nhát còn một đứa rất tự tin.

  Tính cách, cá tính

  Reliable

  adjective

  /rɪˈlaɪ.ə.bəl/

  Hương is always my reliable friend. I can tell her anything I think.
  Huong luôn là người bạn đáng tin cậy của tôi. Tôi có thể nói với cô ấy bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ.

  Đáng tin cậy

  Responsible

  adjective

  /rɪˈspɑːn.sə.bəl/

  My father is always responsible for what he said.
  Bố tôi luôn có trách nhiệm với những gì đã nói.

  Có trách nhiệm

  Sensitive

  adjective

  /ˈsen.sə.t̬ɪv/

  Lan is very sensitive to criticism. She thinks a lot about it.
  Lan rất nhạy cảm với những lời chỉ trích. Cô ấy thường nghĩ rất nhiều về chúng.

  Nhạy cảm

  Serious

  adjective

  /ˈsɪr.i.əs/

  We are always serious when working.
  Chúng tôi luôn nghiêm túc khi làm việc.

  Nghiêm túc

  Shy

  adjective

  /ʃaɪ/

  She is a shy girl. She doesn’t speak to strangers.
  Cô ấy là một cô gái nhút nhát. Cô ấy thường không nói chuyện với người lạ.

  Bẽn lẽn, hay xấu hổ, nhút nhát

  Sporty

  adjective

  /ˈspɔːr.t̬i/

  Sporty people look attractive when wearing for sports.
  Những người có dáng thể thao trông rất hấp dẫn khi mặc đồ thể thao.

  Dáng thể thao, khỏe mạnh

  Zodiac

  adjective

  /ˈzoʊ.di.æk/

  There are 12 signs of the Zodiac.
  Có 12 cung trong cung hoàng đạo.

  Cung hoàng đạo

  Eye

  noun

  /aɪ/

  She's got beautiful green eyes.

  Mắt

  Tall

  adjective

  /tɑːl/

  She's nearly as tall as her father now.

  Cao

  Short

  adjective

  /ʃɔːrt/

  Her hair is much shorter than it used to be.

  Thấp, lùn

  Big

  adjective

  /bɪɡ/

  She has blonde hair and big blue eyes.

  Lớn, to

  Small

  adjective

  /smɑːl/

  That jacket's too small for you.

  Nhỏ

  Barbecue

  noun

  /ˈbɑːr.bə.kjuː/

  He made some salads to have with the barbecue.

  Món thịt nướng

  Choir

  noun

  /ˈkwaɪ.ɚ/

  The school choir practises every Monday lunchtime.

  Dàn đồng ca

  Competition

  noun

  /ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

  There's a lot of competition between computer companies.

  Cuộc đua, cuộc thi

  Gardening

  noun

  /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

  My mother has always enjoyed gardening.

  Làm vườn

  Firefighter

  noun

  /ˈfaɪrˌfaɪ.t̬ɚ/

  Several of the firefighters received commendation for their bravery.

  Lính cứu hỏa

  Fireworks

  noun

  /ˈfɑɪərˌwɜrks/

  What time do the fireworks start?

  Pháo hoa

  Organise

  verb

  /ˈɔːr.ɡən.aɪz/

  Most British schools organize social events for the students.

  Tổ chức

  Prepare

  verb

  /prɪˈper/

  She'll prepare the food ahead of time and freeze it.

  Chuẩn bị

  Racing

  noun

  /ˈreɪ.sɪŋ/

  I like watching horse/ motor racing on television.

  Cuộc đua

  Volunteer

  noun

  /ˌvɑː.lənˈtɪr/

  The Health clinic is relying on volunteers to run the office and answer the phones.

  Tình nguyện viên


  05.jpg