Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Unit 15: What would you like to be in the future? - Grammar

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 18/5/19 lúc 09:35
  Summary: - Hỏi và trả lời bạn muốn làm gì trong tương lai;
  - Hỏi đáp lý do ai đó muốn trở thành gì trong tương lai;
  - Cách dùng “would like”.


  1. Hỏi và trả lời bạn muốn làm gì trong tương lai
  (?) What would you like to be in the future? (Bạn muốn làm gì trong tương lai?)
  (+) I'd like to be a/ an + (a job). (Mình muốn làm + (nghề nghiệp).)
  Ex: - What would you like to be in the future? (Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?)
  I would like to be a teacher. (Tôi muốn trở thành giáo viên.)
  - What would you like to be in the future? (Bạn muốn làm gì trong tương lai?)
  I'd like to be a nurse. (Mình muốn trở thành y tá.)

  2. Hỏi và trả lời tại sao bạn muốn làm nghề đó
  (?) Why would you like to be a/ an + (a job)?
  (Tại sao bạn muốn làm + (nghề nghiệp)?)
  (+) Because I'd like to + Verb. (Bởi vì mình muốn + động từ.)
  Ex: - Why would you like to be a nurse? (Tại sao bạn muốn trở thành y tá?)
  Because I'd like to take care of patients. (Bởi vì mình muốn chăm sóc bệnh nhân.)
  - Why would you like to be a writer? (Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?)
  Because I'd like to write stories for children. (Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.)


  3. Cách dùng “would like”
  * Cụm từ "would like" có nghĩa là "mong muốn" và có cách dùng giống với động từ “want”, tuy nhiên would like mang tính lịch sự hơn. Would like có nghĩa là mời mọc, đề nghị, thể hiện ước muốn.

  26.jpg
  3.1. Dùng với từ What để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự

  (?) What + would + Subject + like? (... muốn gì?)
  (+) Subject + would like + Noun/ to-infinitive.
  * Sau "would like" là một danh từ (Noun) hay động từ nguyên mẫu có "to" (to-infinitive).
  Would like = ’d like.

  Với cấu trúc trên, ta chỉ cần thay vào vị trí chủ ngữ (S) bằng các đại từ như: I, You, We, They, She, He, It hoặc danh từ riêng như Trinh, Peter,... là xong một câu hỏi.
  Ex: - What would you like? (Bạn muốn gì?)
  I'd like a cup of coffee. (Tôi muốn một tách cà phê.)
  - What would he like? (Anh ta muốn gì thế?)
  He'd like to go to the cinema tonight. (Tối nay cậu ấy muốn đi xem phim.)
  - What would you like to be in the future? (Bạn muốn mình làm gì trong tương lai?)
  I’d like to be a doctor. (Tôi muốn trở thành bác sĩ)
  - What would Bill like? (Bill thích gì?)
  He’d like to go to see the movie after work. (Anh ta thích đi xem phim sau khi làm việc)

  25.jpg
  * So sánh với “want”: What do you want? (Bạn muốn gì?) (Không lịch sự bằng would like)
  * Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cấu trúc would like để gọi món trong nhà hàng
  Ex:
  I'd like a beefsteak with salad. (Tôi muốn ăn bít tết với rau trộn.)
  3.2. Để đề nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự
  (?) Would you like + Noun/ to infinitive... ?
  * Đồng ý, chấp nhận lời đề nghị
  (+) Yes, I would
  Yes, please
  Hoặc Yes, I’d love to

  * Từ chối lời đề nghị
  (+) No, thank you/ I am sorry, I can’t…./ I would love to…, but…
  Ex: *Cấu trúc "Would you like" dùng để đề nghị cái gì đó
  - Would you like some coffee? (Bạn có muốn uống cà phê không?)
  No, thank you. (Không, cảm ơn).
  - Would you like a chocolate? (Bạn có muốn ăn sôcôla không?)
  Yes, please. (Vâng).
  - Would you like some milk? (Bạn có muốn một ít sữa không?)
  Yes, a little, please. (Vâng, cho tôi một ít ạ.)
  *Cấu trúc "Would you like" dùng để mời ai đó làm gì
  - Would you like to go for a walk? (Bạn có muốn tản bộ một chút không?).
  - Would you like to have dinner with us on Sunday? (Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào chủ nhật không?)
  - Would you like to have dinner with me tonight? (Tối nay, bạn có muốn dùng cơm tối với tôi không?)
  I would love to but I have to go to the movies with my friend. (Tôi muốn lắm nhưng tôi phải đi xem phim với bạn tôi rồi.)
  - Would you like to join the game with us? (Bạn có muốn tham gia trò chơi với chúng tôi)
  I would love to join with you but I need to go out. (Tôi rất muốn tham gia với phải nhưng tôi cần phải ra ngoài)
  - Would you like some foods? (Bạn có muốn một ít đồ ăn?)
  Yes, I’d love to (Vâng, tôi muốn).
  *Note: Không dùng “Do you want” khi mời mọc người khác.