Sông Themse đổ ra biển nào?

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  Biển bắc (Nordsee), sông này chảy qua Luân đôn.