So sánh ba bài văn: Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV01
  Đăng lúc: 5/10/18
  Đề bài:

  1- Trong ba bài: Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo, bài nào tả một loài cây? Bài nào tả một cây cụ thể?

  2- Theo em miêu tả một loài cây có điểm gì giống và khác với miêu tả một cây cụ thể?

  Bài làm:

  1- Trong ba bài văn thì Sầu riêng, Cây gạo tả một cây cụ thể, bài Bãi ngô tả một loài cây.
  2- Sự giống nhau và khác nhau khi tả một loài với một cây ở chỗ:

  a) Giống nhau:
  Đều phải sử dụng các giác quan để quan sát; có thể tả lần lượt từng bộ phận hay lần lượt từng thời kì và sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa tạo cho việc miêu tả vừa cụ thể vừa sinh động, giá trị gợi hình, gợi tả cao.

  b) Khác nhau:
  – Tả cả loài thì cần chú ý đến những đặc điểm có tính đặc trưng chung của loài để phân biệt loài này với loài kia.
  – Tả một cây cụ thể thì tập trung phát hiện miêu tả những đặc điểm riêng của cây đó nhằm phân biệt cây này với cây kia trong cùng một loài.