Sách bài tập Lý 10 cơ bản - Bài 21: Chuyển Động Tịnh Tiến Của Vật Rắn. Chuyển Động Quay Của Vật Rắn Quanh Một Trục Cố Định

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 24/10/18
   

  Các file đính kèm:

  • 01.JPG
   01.JPG
   Kích thước:
   15.4 KB
   Đọc:
   25
  • 02.JPG
   02.JPG
   Kích thước:
   10.5 KB
   Đọc:
   22
  • 03.JPG
   03.JPG
   Kích thước:
   10.3 KB
   Đọc:
   26
  • 04.JPG
   04.JPG
   Kích thước:
   13.2 KB
   Đọc:
   22
  • 05.JPG
   05.JPG
   Kích thước:
   10.7 KB
   Đọc:
   21
  • 06.JPG
   06.JPG
   Kích thước:
   14.4 KB
   Đọc:
   21