Luận văn tốt nghiệp - Thư viện tìm hiểu công ước berne và vấn đề bảo hộ bản quyền tại việt nam

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV20
  Đăng lúc: 20/8/18
  Luận văn tốt nghiệp - Thư viện tìm hiểu công ước berne và vấn đề bảo hộ bản quyền tại việt nam

  Công ước Beme về bảo hộ bản quyền là một công ước mang giá trị quốc tế có nội dung qui định chặt chẽ về vấn đề bản quyền trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật bảo vệ đối tượng, các quyền, chủ thể tác phẩm, cùng với việc qui định các tiêu chuẩn bảo hộ, thời hạn bảo hộ được áp dụng với các nước Jà thành viên của Công ước. Bàn quyển là một hình thức bảo hộ của iuật pháp đối với “các tác phẩm gốc của tác giả”, bao gồm tác phẩm văn học, sân khẩu, âm nhạc, nghệ thuật và các tác phẩm trí tuệ khác.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục