Luận văn tốt nghiệp - thế giới nghê thuật tiểu thuyết cao duy sơn

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV20
  Đăng lúc: 20/8/18
  Luận văn tốt nghiệp - thế giới nghê thuật tiểu thuyết cao duy sơn

  1.1. Đề tài miền núi là một trong những mảng đề tài lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Hiện thực và con người miền núi đã được nhiều cây bút quan tâm, thể hiện và đạt được nhiều thành tựu. Có thể nói, mảnh đất miền núi là nơi duy nất có sự hiện diện đầy đủ văn hóa các dân tộc anh em. Đây cũng là một khu vực văn học đặc biệt bởi có sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong đội ngũ sáng tác. Mỗi nhà văn khơi sâu vào một “nguồn mạch riêng” về số phận và bản sắc của mỗi dân tộc để góp phần tạo nên tầm vóc chung của văn xuôi hiện đại. Nhiều thế hệ nhà văn bao gồm cả những tài năng từ miền xuôi gắn bó máu thịt với miền núi như Tô Hoài, Mạc Phi, Nguyên Ngọc, Ma Văn Kháng... đến những cây bút thuộc các vùng dân tộc như Đỗ Bích Thuý, Niê Thanh Mai, Linh Nga Niê Kđăm v.v.. đều dành phần lớn công sức và nhiệt huyết của mình cho đề tài miền núi. Hòa chung vào dòng chảy của văn chương dân tộc, Cao Duy Sơn tạo ra một “dòng chảy riêng” khiến cho dòng chảy chung đó “lớn”, “mạnh”, và “đa dạng” hơn.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục