Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Luận văn tốt nghiệp - Khảo sát sự hài lòng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV26
  Đăng lúc: 25/8/18
  Luận văn tốt nghiệp - Khảo sát sự hài lòng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái

  Khóa luận thông qua việc khảo sát ý kiến của khách du lịch về các yếu tố như cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, thái độ của người dân và hướng dẫn viên của vườn quốc gia Cát Tiên để từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp về phân vùng phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực từ dân địa phương, tổ chức lại phòng tiếp đón và xây dựng lại nhà nghỉ nằm ngoài vùng lõi để tránh gây ảnh hưởng đến sinh vật trong vườn. Sau khi khảo sát ý kiến khách du lịch về cách biết thông tin về vườn quốc gia Cát Tiên, tôi cũng có ý kiến đề xuất về việc quảng bá hình ảnh của vườn. Phát triển du lịch sinh thái luôn đi đôi với các hoạt động bảo vệ môi trường, vì thế khóa luận đã đề xuất xây dựng hệ thống xử lý chất thải, hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục