Luận văn thạc sĩ - Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ nôm của nguyễn khuyến và tú xương

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV20
  Đăng lúc: 20/8/18
  Luận văn thạc sĩ - Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ nôm của nguyễn khuyến và tú xương

  Văn chương bằng chữ Nôm ñến thế kỷ XIX ñã có sáu thế kỷ phát triển. Dưới các triều ñại phong kiến, chữ Nôm không ñược thừa nhận. Do ñó nói ñến văn học Nôm, người ta thường nói ñến tính chất không chính thống của nó. Với nhu cầu biểu hiện, tự biểu hiện và giao tiếp ngày càng phức tạp, người nghệ sĩ muốn ghi lại ñược sự phong phú, sinh ñộng của tình cảm, tư tưởng, những biến ñộng trong lòng người và xã hội thì cần một ngôn ngữ nghệ thuật chưng cất từ ngôn ngữ ñời sống. Và văn học Nôm, ñặc biệt là thơ Nôm là sản phẩm ñáp ứng ñược nhu cầu ñó.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục