Luận văn thạc sĩ - Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của trần mai hạnh

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV20
  Đăng lúc: 20/8/18
  Luận văn thạc sĩ - Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của trần mai hạnh

  1.1 Việc ứng dụng hệ thống lý thuyết diễn ngôn vào nghiên cứu khoa học văn học trong giai đoạn hiện nay được các nhà nghiên cứu, phê bình khá lưu tâm. Đây là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cho việc thẩm định tư tưởng nghệ thuật tác phẩm và tài năng, phong cách của nhà văn. Cùng với các hướng tiếp cận khác, con đường đến với tác phẩm văn học dưới ánh sáng lý thuyết diễn ngôn đã khai mở cho nhiều tầng giá trị ý nghĩa của văn bản nghệ thuật một cách sâu sắc và toàn diện hơn.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục