Luận văn thạc sĩ - Đặc điểm tạp văn của các cây bút nữ sau 1986

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV20
  Đăng lúc: 20/8/18
  Luận văn thạc sĩ - Đặc điểm tạp văn của các cây bút nữ sau 1986

  Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12 năm 1986), hầu hết mọi lĩnh vực đời sống, xã hội trên đất nước ta như: kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng... đều đổi mới rõ rệt, trong đó có văn học. Xu thế dân chủ hóa xã hội cũng thúc đẩy văn học mở ra trang mới, các nhà văn có điều kiện “khẳng định giá trị cá nhân” [4] như một nhu cầu không thể thiếu trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. “Hàng loạt tác phẩm ra đời sau 1986, đã xuất hiện một cách nhìn hiện thực đa dạng, nhiều chiều, thể hiện mối quan hệ tự do của nhà văn đối với hiện thực” [3, tr. 22]. Và theo như Nguyễn Đăng Mạnh, thì: “ý thức cá nhân thức tỉnh sâu sắc ở những người cầm bút đã dẫn đến những tìm tòi mới mẻ về tư tưởng, về bút pháp, phong cách” [3, tr. 3], tính từ điểm mốc quan trọng này.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục