Luận văn thạc sĩ - Biện pháp xã hội hoá giáo dục mầm non huyện đăk hà, tỉnh kontum

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV20
  Đăng lúc: 20/8/18
  Luận văn thạc sĩ - Biện pháp xã hội hoá giáo dục mầm non huyện đăk hà, tỉnh kontum

  Ngày nay, với bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, kinh tế tri thức đang trở thành xu thế tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giáo dục và đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao chất lượng con người.Tháng 12/1996, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII, ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, nêu rõ: “Thực sự coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc, giáo dục-đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển... Giáo dục-đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Mọi người chăm lo cho giáo dục. Các cấp ủy và tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, đóng góp trí lực, vật lực, tài lực cho giáo dục-đào tạo”.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục