Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Khi quả bóng rơi xuống đất thì có hiện tượng gì? Quả bóng chịu tác dụng của những lực gì?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 29/3/19
  2. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 29/3/19