Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  1. Tính chất hóa học của oxit.
  a) Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit và nước:
  Tiến hành: Cho một mẩu nhỏ (bằng hạt ngô) CaO vào ống nghiệm, sau đó thêm dần 1-2ml nước.
  Thử dung dịch thu được bằng quỳ tím hoặc phenolphtalein.
  - Hiện tượng: Vôi sống nhão ra, phản ứng toả nhiệt.
  Dung dịch thu được làm quỳ tím → Xanh. (phenolphtalein → hồng)
  - PTHH: \(CaO\left( r \right){\rm{ }} + {\rm{ }}{H_2}O\left( l \right){\rm{ }} \to {\rm{ }}Ca{\left( {OH} \right)_2}\left( {dd} \right)\)
  * Kết luận : Oxit bazơ + nước → dd bazơ
  b)Thí nghiệm 2: Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước:
  - Tiến hành: Đốt một ít photpho đỏ(bằng hạt đậu xanh) trong bình thuỷ tinh miệng rộng. Sau khi P cháy hết, cho 2-3 ml nước vào bình, đậy nút, lắc nhẹ.
  Thử dung dịch trong bình bằng quỳ tím.
  - Hiện tượng: Photpho cháy tạo khói trắng dạng bột bám vào thành bình, tan được trong nước tạo thành dung dịch trong suốt.
  Dung dịch thu được làm quỳ tím hoá đỏ.
  - PTHH: \(4P\left( r \right) + 5{O_2}\left( k \right) \to 2{P_2}{O_5}\left( r \right)\)
  \({P_2}{O_5}\left( r \right) + 3{H_2}O\left( l \right) \to 2{H_3}P{O_{4}}\left( {dd} \right)\)
  * Kết luận: Oxit axit + nước → dd axit


  2. Nhận biết các dung dịch:

  Thí nghiệm 3: Có 3 lọ mất nhãn đưng 3 dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, HCl, \(Na_2SO_4\) (đánh số 1,2,3)
  Chọn thuốc thử:
  + Quỳ tím
  + dd \(BaCl_2\)
  Các phương án nhận biết 3 chất: \(H_2SO_4, HCl, Na_2SO_4\)
  Phương án 1:
  \(H_2SO_4, HCl, Na_2SO_4\)
  + Quỳ tím
  Quỳ tím không đổi màu:
  \(Na_2SO_4\)
  Quỳ tím hoá đỏ:
  \(H_2SO_4, HCl\)
  +dd \(BaCl_2\)
  Kết tủa trắng:
  \({H_2}S{O_4}:BaC{l_2} + {\rm{ }}{H_2}S{O_{4}} \to BaS{O_4} + {\rm{ }}HCl\)
  Không phản ứng: HCl