Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac
  Hiện tượng: Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm.
  Giải thích: Trong phản ứng này glucozơ bị oxi hóa thành axit gluconic \(C_6H_{12}O_7\).
  PTHH: \(C_6H_{12}O_6 + Ag_2O → C_6H_{12}O_7 + 2Ag\).
  \(Ag_2O\) thực chất là một hợp chất phức tạp của bạc → phản ứng tráng bạc dùng để nhận biết glucozơ.

  2. Thí nghiệm 2: Phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột.

  Cho 3 dung dịch tác dụng với dung dịch iot. Ở lọ nào xuất hiện màu xanh thì đó là tinh bột. Còn glucozơ và saccarozơ không có phản ứng xảy ra.
  Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với dung dịch \(AgNO_3\) trong \(NH_3\). Ở lọ nào xuất hiện kết tủa trắng thì đó là dung dịch glucozơ chất còn lại là saccarozơ.
  \(C_6H_{12}O_6 + AgNO_3 → C_6H_{12}O_7 + 2Ag\).