Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 47. Chất béo

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 147 sgk hóa học 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau
  a) Dầu ăn là este
  b) Dầu ăn là este của glixerol
  c) dầu ăn là este của glixerol và axit béo
  d) Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit béo
  Trả lời
  Đáp án D
  Bài 2 trang 147 sgk hóa học 9. Hoàn thành những câu sau bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống
  a) Chất béo tan... trong nước nhưng ... trong benzen và dầu hỏa
  b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và...
  c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng không là phản ứng...
  Trả lời
  a) Chất béo tan không trong nước nhưng tan trong benzen và dầu hỏa
  b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerolcác muối của axiit béo
  c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.

  Bài 3 - Trang 147 - SGK Hóa Học 9.
  Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :
  a) Giặt bằng nước ;
  b) Giặt bằng xà phòng ;
  c) Tẩy bằng cồn 96o ;
  d) Tẩy bằng giấm ;
  e) Tẩy bằng xăng .
  Hãy giải thích sự lựa chọn đó.
  Hướng dẫn.
  Để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.
  Xà phòng, cồn 96o, xăng là những chất hòa tan được dầu và không làm hư hại quần áo nên các phương pháp b), c), e) là dùng được.
  Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng phá hủy quần áo nên không dùng được.
  Nước không hòa tan được dầu ăn nên cũng không dùng được.
  Bài 4 - Trang 147 - SGK Hóa Học 9. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo.
  a) Tính m.
  b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.
  Lời giải.
  a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :
  mRCOONa = mchất béo + mNaOH - mglixerol = 8,58 + 1,2 – 0,92 = 8,86 kg.
  b) Ta có : mRCOONa chiếm 60% khối lượng xà phòng, suy ra khối lượng xà phòng là:
  mxà phòng = \(\frac{8,86.100}{60}\) = 14,77 (kg).