Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 133 sgk hoá học 9. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.
  Giải
  [​IMG]
  C3H8 có 1 công thức: CH3 – CH2 – CH3
  C3H6 có 2 công thức: propilen CH2 = CH – CH3
  Bài 2 trang 133 sgk hoá học 9. Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không ? Nêu cách tiến hành.
  Giải
  Cho 2 khí vào bình có cùng thể tích, sau đó cho cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào 2 bình và lắc dều lên . bình không làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4 Bình làm nhạt màu dung dịch brom là $C_2H_4$

  Bài 3 trang 133 sgk hoá học 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?
  A. CH4 ;
  B. C2H2;
  C. C2H4 ;
  D. C6H6.
  Giải
  Đáp án đúng: C. C2H4
  nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol
  nBr = nx . Vậy hidrocacbon đó là $C_2H_4$
  Bài 4 trang 133 sgk hoá học 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.
  a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ?
  b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
  c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không ?
  d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.
  Giải
  a) mA = 3g
  mCO2 = 8,8 g
  mH2O = 5,4 g
  nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol
  => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)
  nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol
  => mH = 0,3 x 2 = 0,6 (g)
  Khối lượng của C và H trong A là : 2,4 + 0,6 = 3 (g)
  A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H
  b) Công thức của A là CxHy ta có:
  x : y = (mC : 12) : (mH : 1) = (2,4 : 12) : (0,6 : 1) = 1 : 3
  Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n .
  Vì MA < 40 => 15n < 40 Nếu n = 1 không đảm bảo hóa trị C
  Nếu n = 2 Công thức phân tử của A là C2H6
  c) A không làm mất màu brom d) Phản ứng của A với clo là:
  C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl ( đk: as)