Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 41. Nhiên liệu

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 132 sgk hoá học 9. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:
  a) vừa đủ ;
  b) thiếu ;
  c) dư.
  Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.
  Giải
  câu a đúng , câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết . Câu c sai vì khi đo phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư
  Bài 2 trang 132 sgk hoá học 9. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.
  Giải
  Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn ợp với không khí , khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí nhiều hơn so với chất lỏng và chát rắn.
  Bài 3 trang 132 sgk hoá học 9. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :
  a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.
  b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.
  c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.
  Giải
  a) tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí
  b) Tăng lượng oxi ( có trong không khí ) để quá trình cháy diễn ra dễ dàng hơn
  c) Giảm lượng oxi ( có trong không khí)để hạn chế quá trình cháy.
  Bài 4 trang 132 sgk hoá học 9. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.
  [​IMG]
  Giải
  Trường hợp bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.