Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 37. Etilen

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 119 sgk hoá học 9. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:
  a) CH3 - CH3 ;
  b) CH2 = CH2 ;
  c) CH2 = CH - CH = CH2.
  Giải
  a) Có 1 liên kết đơn
  b) Có 1 liên kết đôi
  c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn
  Bài 2 trang 119 sgk hoá học 9. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau :
  Có liên kết đôiLàm mất màu dd BromPhản ứng trùng hợpTác dụng với oxi
  Metan
  Etilen
  Giải
  Có liên kết đôiLàm mất màu dd BromPhản ứng trùng hợpTác dụng với oxi
  Metankhôngkhôngkhông
  Etilencó 1 liên kết đôi
  Bài 3 trang sgk hoá học 9. Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.
  Lời giải:
  Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.
  CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br
  Bài 4 trang 119 sgk hoá học 9. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :
  a)Bao nhiêu lít oxi ?
  b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?
  Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
  Lời giải.
  Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol
  a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:
  C2H4 + 3O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O
  p.ư: 0,2 0,6 0,4 (mol)
  \( V_{O_{2}}\) =0,6 x 22,4 = 13,44 Jit
  b) \( \frac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}\) => Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít