Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao.
  Kết quả thí nghiệm 1:
  Hiện tượng: Hỗn hợp CuO + C đun nóng và có sự chuyển đổi từ màu đen → màu đỏ.
  Dung dịch nước vôi trong vẩn đỏ.
  Giải thích:
  \(2CuO + C → 2Cu + CO_2\).
  \(CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3 + H_2O\).

  2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối \(NaHCO_3\).

  Hiện tượng: Lượng muối \(NaHCO_3\) giảm dần \(→ NaHCO_3\) bị nhiệt phân.
  Phần miệng ống nghiệm có hơi nước ngưng đọng → có nước tạo ra.
  Dung dịch \(Ca(OH)_2\) bị vẩn đục.
  Giải thích:
  \(2NaHCO_3 → Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\).
  \(Ca(OH)_2 + CO_2 → CaCO_3 + H_2O\).
  3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua.
  Các phương án nhận biết 3 chất: \(NaCl, Na_2CO_3, CaCO_3\)
  + HCl
  Không có khí → NaCl
  Có khí \(→ Na_2CO_3, CaCO_3\)
  + \(H_2O\)
  Tan: \(Na_2CO_3\)
  Không tan: \(CaCO_3\)
  Thao tác thí nghiệm:
  + Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm.
  + Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng.
  + Nhỏ 2ml dd HCl vào mỗi ống nghiệm:
  - Nếu không có khí thoát ra → NaCl.
  - Có khí thoát ra \(→ Na_2CO_3, CaCO_3\)
  + Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm.
  + Cho 2ml nước cất, lắc nhẹ:
  - Chất rắn tan → nhận ra \(Na_2CO_3\)
  - Chất rắn không tan → nhận ra \(CaCO_3\)