Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 54 sgk hóa học 9. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?
  a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe ;
  b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn ;
  c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K ;
  d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe ;
  e) Mg, K, Cu, Al, Fe.
  Lời giải:
  Chỉ có dãy c) gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần.
  Bài 2 trang 54 sgk hóa học 9. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.
  a) Fe ;
  b) Zn ;
  c) Cu ;
  d) Mg.
  Lời giải:
  Dùng kim loại Zn vì có phản ứng:
  Zn(r) + CuSO4(dd) -> ZnSO4(dd) + Cu(r)
  Nếu dùng Zn dư, Cu tạo thành không tan được tách ra khỏi dung dịch và ta thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết
  Bài 3 trang 54 sgk hóa học 9. Viết các phương trình hoá học :
  a) Điều chế CuSO4 từ Cu.
  b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau : Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.
  (Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).
  Lời giải:
  a) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O
  2Cu + O2 → 2CuO
  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
  b) Mg + 2НСl → MgCl2 + H2
  Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
  MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4
  MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
  MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

  Bài 4 trang 54 sgk hóa học 9. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho
  a) kẽm vào dung dịch đồng clorua.
  b) đồng vào dung dịch bạc nitrat.
  c) kẽm vào dung dịch magie clorua.
  d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.
  Viết các phương trình hoá học, nếu có.
  Lời giải:
  a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần:
  CuCl2(dd) + Zn(r) -> ZnCl2(dd) + Cu(r)
  b) Hiện tượng, PTHH trong bài học.
  c) Không có hiện tượng xảy ra và không có phản ứng.
  d) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
  2Al(r) + 3CuCl2(dd) -> 2AlCl3 + Cu(r)
  Xanh đỏ

  Bài 5 trang 54 sgk hóa học 9. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).
  a) Viết phương trình hoá học.
  b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
  Lời giải:
  Số mol H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.
  a) Khi cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng:
  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н2
  Phản ứng: 0,1 ← 0,1 (mol)
  b) Chất rắn còn lại là Cu. mCu = 10,5 - 0,1 x 65 = 4 gam.