Đường xích đạo dài bao nhiêu?

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  -Đường xích đạo dài khoảng 40.000 kmchia trái đất thành bắc bán cẩu và nam bán cẩu