Địa lý 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt Trời

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/12/17
  Tóm tắt lý thuyết

  1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

  • Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn.
  • Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.
  • Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
  [​IMG]
  (Hình 23: Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu)​
  2. Hiện tượng các mùa

  • Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía mặt trời sinh ra các mùa:
   • Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.
   • Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.
   • Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.
   • Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
  • Hiện tượng mùa: ngày 21/3
  [​IMG]
  (Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu)​
  • Hiện tượng mùa: ngày 22/6
  [​IMG]
  ( Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu)​
  • Hiện tượng mùa: ngày 23/9
  [​IMG]
  (Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu) ​
  • Hiện tượng mùa: ngày 22/12
  [​IMG]
  (Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu) ​