Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/12/17
  Tóm tắt lý thuyết

  1. Phương hướng trên bản đồ

  [​IMG]
  (Các hướng chính)
  • Kinh tuyến:
   • Đầu phía trên của đường Kinh tuyến là hướng Bắc.
   • Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng Nam.
  • Vĩ tuyến:
   • Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.
   • Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.
  • Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào Kinh tuyến, Vĩ tuyến
  • Có bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi tìm các hướng còn lại.
  2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

  [​IMG]
  (Tọa độ địa lý tại điểm C)
  • Kinh độ và vĩ độ của một điểm gọi là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến và vĩ tuyến gốc.
  • Tọa độ địa lí của một điểm chính là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.
  Bài tập minh họa

  Bài tập 1: Quan sát hình sau

  [​IMG]
  (Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á)
  1. Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 (trang 16 SGK Địa lý 6), hãy cho biết các hướng bay từ:

  • Hà Nội đến Viêng Chăn
  • Hà Nội đến Gia-các-ta
  • Hà Nội đến Ma-ni-la
  • Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
  • Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
  • Ma-ni-la đến Băng Cốc
  2. Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

  3. Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có tọa độ địa lí: 140oĐ – 0o và 120oĐ – 10oN.

  Trả lời:

  1. Các hướng bay từ:


  • Hà Nội đến Viêng Chăn: Tây Nam
  • Hà Nội đến Gia-các-ta: Nam
  • Hà Nội đến Ma-ni-la: Đông Nam
  • Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc: Bắc
  • Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la: Đông Bắc
  • Ma-ni-la đến Băng Cốc: Tây
  2. Ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

  • Điểm A: 130oĐ – 10oB
  • Điểm B: 110oĐ – 10oB
  • Điểm C: 130oĐ – 0o
  3. Trên bản đồ hình các điểm có tọa độ địa lí:

  • Điểm E: 140oĐ – 0o
  • Điểm D: 120oĐ – 10oN.