Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Địa lý 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/12/17
  Tóm tắt lý thuyết

  1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

  • Trên bề mặt Trái Đất có 2 đường chí tuyến: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
  • Có 2 vòng cực trên Trái Đất: Vòng cực Bắc và vòng cực Nam.
  • Các vòng cực và chí tuyến là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt.
  2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

  • Có 5 vành đai nhiệt
  • Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh).
  a. Đới nóng (hay nhiệt đới)

  • Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  • Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
  • Gió thổi thường xuyên: Tín phong
  • Lượng mưa trung bình: 1000mm 2000mm.
  b. Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)

  • Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  • Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
  • Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới
  • Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm
  c. Hai đới lạnh (hay hàn đới)

  • Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.
  • Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.
  • Gió đông cực thổi thường xuyên.
  • Lượng mưa trung bình 500mm.
  Bài tập minh họa

  Bài tập 1: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến này nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

  • Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?
   • Chí tuyến Bắc vĩ độ 23o27’B, chí tuyến Nam vĩ độ 23o27’N
   • Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường Chí tuyến Bắc lúc 12 giờ trưa vào ngày 22-6 (hạ chí) và Chí tuyến Nam vào ngày 22-12 (đông chí).
   • Vòng cực Bắc nằm ở các vĩ độ 66o33’B và Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66o33’N.
  Bài tập 2: Dựa vào hình 58 (trang 67 SGK Địa lý 6), hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

  • Đới Nhiệt đới (1 đới)
  • Đới Ôn đới (2 đới)
  • Đới Hàn đới (2 đới).
  Bài tập 3: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

  • Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các hai vòng đai nhiệt Ôn hòa.
  Bài tập 4: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

  • Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  • Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
  • Gió thổi thường xuyên: Tín phong
  • Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.
  Bài tập 5: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

  • Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  • Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
  • Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới
  • Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm.
  Bài tập 6: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

  • Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.
  • Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.
  • Gió Đông cực thổi thường xuyên.
  • Lượng mưa trung bình 500mm.