Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Địa lý 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/12/17
  Tóm tắt lý thuyết

  1. Hơi nước và độ ẩm của không khí

  [​IMG]
  (Bảng số liệu)
  • Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí.
  • Đo độ ẩm không khí bằng ẩm kế.
  • Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nên độ ẩm càng cao.
  2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất

  • Quá trình tạo thành mây, mưa:
  • Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.
  • Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.
  a. Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.

  • Đo lượng mưa bằng thùng đo mưa (Vũ kế)
  • Tính lượng mưa trong tháng: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.
  • Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.
  b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

  • Phân bố không đồng đều.
  • Mưa nhiều ở vùng xích đạo
  • Mưa ít ở vùng cực và gần cực.
  Bài tập minh họa

  Câu 1: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

  • Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí, nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nhưng nó cũng có hạn.
  • Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước nhất định thì không khí đã bão hoà hơi nước.
  Câu 2: Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

  • Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.
  • Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.
  Câu 3: Dựa vào bảng sau:

  Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm
  Tháng123456
  Lượng mưa (mm)13,84,110,550,4218,4311,7
  Tháng789101112
  Lượng mưa (mm)293,7269,8327,1266,7116,548,3
  • Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
   • Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.930,9 mm.
  • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
   • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.687,3 mm.
  • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
   • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 243,6 mm.