Địa lý 6 Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/12/17
  Tóm tắt lý thuyết

  ♦ Trên lớp vỏ Trái Đất có các lục địa và đại dương. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở nửa cầu Bắc, còn các đại dương phần bố chủ yếu ở nửa cầu Nam.
  1. Hãy quan sát hình 28 (trang 34 SGK Địa lý 6) và cho biết

  [​IMG]
  (Hình 28. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở các nửa cầu Bắc và Nam)
  • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Bắc.
  • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Nam.
  • Nửa cầu Bắc: Lục địa: 39,4% và Đại dương: 60,6%
  • Nửa cầu Nam: Lục địa: 19,0% và Đại dương: 81,0%
  2. Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng số liệu dưới đây rồi cho biết

  [​IMG]
  (Bản đồ tự nhiên Thế giới)
  Đất nổi trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km2)
  Lục địa Á – Âu
  Lục địa Phi
  Lục địa Bắc Mĩ
  Lục địa Nam Mĩ
  Lục địa Nam cực
  Lục địa Ô-xtrây-li-a
  Các đảo ven lục địa
  50,7
  29,2
  20,3
  18,1
  13,9
  7,6
  9,2
  Câu hỏi:

  • Trên Trái Đất có những lục địa nào?
  • Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?
  • Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?
  • Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?
  • Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?
  Trả lời:

  • Những lục địa trên Trái Đất: Á- Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Ô-xtrây-li-a, Phi.
  • Lục địa có diện tích lớn nhất: Á-Âu, ở nửa cầu Bắc.
  • Lục địa có diện tích nhỏ nhất: Ô-xtrây-li-a, ở nửa cầu Nam.
  • Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Ô-xtrây-li-a, Nam Cực.
  • Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á-Âu, Bắc Mỹ.
  • Ngoài ra nằm cả hai nửa cầu Bắc và Nam là: Phi, Nam Mỹ.
  3. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết

  Các đại dương trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km2)
  Thái Bình Dương179,6
  Đại Tây Dương93,4
  Ấn Độ Dương74,9
  Bắc Băng Dương13,1
  a. Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?
  b. Tên của bốn đại dương trên thế giới.
  c. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?
  d. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?
  Trả lời:
  a. Phần trăm của bề mặt các đại dương:
  • Ta có Tổng diện tích các đại dương là: = 179,6 + 93,4 +74,9 +13,1 = 361 triệu km2
  • Vậy % bề mặt các đại dương = (361 triệu km2 / 510 triệu km2) x 100% = 70,8%
  b. Tên của bốn đại dương trên thế giới:
  • Thái Bình Dương
  • Đại Tây Dương
  • Ấn Độ Dương
  • Bắc Băng Dương
  c. Đại dương có diện tích lớn nhất: Thái Bình Dương.
  d. Đại dương có diện tích nhỏ nhất: Bắc Băng Dương.