Đề thi thử Tiếng Anh THPT QG 2019 lần 1 trường Đào Duy Từ – Thanh Hóa

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 5/3/19
  Đề thi thử Tiếng Anh THPT QG 2019 lần 1 trường Đào Duy Từ – Thanh Hóa

  LTTK Tez giới thiệu đến các em học sinh khối lớp 12 nội dung đề thi thử Tiếng Anh THPT QG 2019 lần 1 trường Đào Duy Từ – Thanh Hóa, đề có mã đề 999 được biên soạn bám sát cấu trúc đề minh họa Tiếng Anh 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, đề gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi Tiếng Anh là 60 phút, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

  Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh THPT QG 2019 lần 1 trường Đào Duy Từ – Thanh Hóa:
  + You cannot completely avoid stress in your life. You need to find ways to cope with it.
  A. After you can completely avoid stress in your life, you need to find ways to cope with it.
  B. As long as you can completely avoid stress in your lives, you need to find ways to cope with it.
  C. As you cannot completely avoid stress in your life, you need to find ways to cope with it.
  D. Because stress can completely be avoided in your life, you need to find ways to cope with it.
  + He was successful in his career thanks to his parents’ support.
  A. But for his parents’ support, he wouldn’t have been successful in his career.
  B. If his parents hadn’t supported him, he would have been successful in his career.
  C. Had it not been for his parents’ support, he wouldn’t be successful in his career.
  D. Had his parents supported him, he wouldn’t be successful in his career.
  + Why does David think he might retire early?
  A. He wants to stop working when he is a millionaire. B. You have to be young to write computer programs.
  C. He thinks his firm might go bankrupt. D. He thinks computer games might not always sell so well.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  TẢI FILE PDF | TẢI FILE WORD


  Theo TEZ