Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng lần 1

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 5/3/19
  Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng lần 1

  Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 trường Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng lần 1 gồm 08 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan, đề có cấu trúc tương tự đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng lần 1:
  + The driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened.
  A. If the driver in front didn’t stop so suddenly, the accident wouldn’t happen.
  B. If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident would have happened.
  C. If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have happened.
  D. If the driver in front had stopped so suddenly, the accident would have happened.
  + “You damaged my laptop, Tom!” said John.
  A. John accused with Tom to have damaged his laptop. B. John accused Tom of damaging his laptop.
  C. John accused Tom to damage his laptop. D. John accused to Tom for damaging his laptop.
  + lent him some money. I wanted him to continue his study at college.
  A. I lent him some money so that to continue his study at college. B. I lent him some money for him continue his study at college.
  C. I lent him some money so as he will continue his study at college. D. I lent him some money in order that he could continue his study at college.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ