Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 16/1/19
  Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội

  Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội mã đề 408 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề, đây là cấu trúc đề thi THPT QG môn Tiếng Anh năm 2018 và được dự đoán sẽ được tiếp tục sử dụng trong năm 2019.

  Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội:
  + The teacher didn’t let us leave the room before we finished the essay.
  A. After we had finished the essay, we left the room .
  B. We were not allowed to leave the room before we finished the essay.
  C. The teacher allowed us leave the room until we finished the essay
  D. We were let leaving the room until the essay was finished.
  + Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately.
  A. When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.
  B. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.
  C. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.
  D. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.
  + Which of the following can be inferred about the findings described in paragraph 2?
  A. Babies who are exposed to more than one language can speak earlier than babies exposed to a single language.
  B. Mothers from different cultures speak to their babies in similar ways.
  C. Babies ignore facial expressions in comprehending aural language.
  D. The mothers observed by the researchers were consciously teaching their babies to speak.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ