Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi chọn HSG lớp 12 tỉnh Tiền Giang năm 2011

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 28/10/17

  Câu 1. Tìm tổng các nghiệm thuộc đoạn $[2;40]$ của phương trình
  $$2\cos^2x+\cot^2x=\dfrac{\sin^3x+1}{\sin^2x}.$$
  Câu 2.
  1. Giải hệ phương trình
   $$\begin{cases} (1+4^{2x-y})5^{1-2x+y}=1+2^{2x-y+1}\\ y^3+4x+1+\ln(y^2+2x)=0.\end{cases}$$
  2. Giải phương trình
   $$3x^2+1+\log_{2011}\dfrac{4x^2+2}{x^6+x^2+1}=x^6$$

  Câu 3.
  1. Chứng minh rằng $$\sin 18^{\circ}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}.$$
  2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
   $$f(x)=(32x^5-40x^3+10x-1)^{2012}+(16x^3-12x+\sqrt{5}-1)^{2010}$$
  3. Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_0>0$
   $$u_{n+1}=\dfrac{2+\sqrt{2u_n^2+4u_n+4}}{u_n}$$
   với $n=1,2,3,\ldots$. Chứng minh rằng dãy $(u_n)$ có giới hạn và tìm giới hạn đó.

  Câu 4. Cho hai đường tròn $(O)$ và $(O')$ cắt nhau tại $A$ và $B$. Trên tia đối $Ax$ của tia $AB$ lấy điểm $M$. Từ $M$ kẻ hai tiếp tuyến $MC$ và $MD$ ($C,D$ là các tiếp điểm và $D$ nằm trong $(O)$). Đường thẳng $AC$ cắt $(O)$ tại $P$ và đường thẳng $AD$ cắt $(O)$ tại $Q$. Chứng minh rằng $PQ$ luôn đi qua một điểm cố định.