Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi chọn HSG lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai năm 2011

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: Mai Xuân Việt
  Đăng lúc: 31/10/17

  Bài 1: Cho 3 số thực $x, y, z \ge 0$ và thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
  $$x^3 + y^3 + \dfrac{1}{2}z^3$$

  Bài 2:
  Cho tứ diện $ABCD$ và $I$ là một điểm nằm trong tứ diện đó. Các đường thẳng $AI, BI, CI, DI$ cắt các mặt đối diện của tứ diện tại $A', B', C', D'$. Chứng minh rằng:
  $$\dfrac{IA}{AA'} + \dfrac{IB}{BB'} + \dfrac{IC}{CC'} + \dfrac{ID}{DD'} = 3$$

  Bài 3:
  Cho hai số thực $a$ và $b$. Xét dãy số $(x_n)$: $\begin{cases}x_0 = a\\x_{n + 1} = 1 + b.x_n; \forall n \in \mathbb{N}\end{cases}$.
  Tìm điều kiện của $a, b$ để $(x_n)$ có giới hạn tìm $\lim x_n$.

  Bài 4:
  Tìm tất cả các số chính phương $S$ có tính chất: $S$ có thể biểu diễn dưới dạng: $S = 2^8 + 2^{11} + 2^m$ với $m$ là số nguyên dương nào đó.

  Bài 5.
  Giải phương trình
  $$4x - x^2 = \dfrac{3\sqrt{3}}{1 + \sqrt{x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 1}}$$

  Bài 6:
  Cho tập hợp $S = \{1;2;3;...;2011\}$. Tìm số nguyên dương $n$ nhỏ nhất sao cho tập hợp $S$ có tính chất sau: nếu ta xóa $n$ số trong tập hợp $S$ thì trong các số còn lại của $S$, không có số nào là tích của $2$ số khác.