Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi chọn HSG lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị năm 2011

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 31/10/17
  ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 10 CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ NĂM 2011

  Câu 1: Giải hệ phương trình sau:
  $$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y=\frac{2}{y}\\ y^{2}+x=\frac{2}{x} \end{matrix}\right.$$

  Câu 2: Với a,b,c thuộc đoạn $\left [ 0;1 \right ]$. Chứng minh:
  $$a^{2}+b^{2}+c^{2}\leq a^{2}b+b^{2}c+c^{2}a+1$$

  Câu 3: Cho tam giác $AB$C nội tiếp đường tròn $(O)$. $D$ là một điểm nằm ở trên cung Bc không chứa $A$. Lấy $P, Q$ lần lượt là điểm đối xứng của $D$ qua các đoạn thẳng $AB, AC$. Chứng minh $PQ$ luôn đi qua $1$ điểm cố định.

  Câu 4: Cho $x,y$ là các số nguyên dương chẵn. Hãy tìm $x,y$ sao cho $x^{2}+1\vdots y+1$ và $y^{2}+1\vdots x+1$.

  Câu 5: Hãy tính tổng tất cả các số có $7$ chữ số sao cho các số đó chia hết cho $4$ và được viết từ $7$ chữ số $1,2,3,4,5,6,7$.