Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi chọn đội tuyển VMO tỉnh Hà Tĩnh năm 2008

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 25/10/17

  VÒNG 1

  Bài 1 : Giả sử đồ thị hàm số $f(x)=x^3-6x^2+9x+d$ cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ $x_1,x_2,x_3$ với $x_1<x_2<x_3$. Chứng minh $0<x_1<1<x_2<3<x_3<4$.

  Bài 2 : Giải phương trình
  $4\cot^6x+3(1-\dfrac{\cos 2x}{\sin^2x})^4=7$

  Bài 3: Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O;R)$. Các tia đối của các tia $BA,DA,CB,CD$ cùng tiếp xúc với đường tròn $(I;r)$. Đặt $d=OI$. Chứng minh rằng:
  $\dfrac{1}{r^2}=\dfrac{1}{(d+R)^2}+\dfrac{1}{(d-R)^2}$

  Bài 4: Tìm tất cả các hàm $f:R\to R, g:R\to R$ thoả mãn đồng thời các điều kiện sau
  1)$\forall x,y\in R$ thì $2f(x)-g(x)=f(y)-y$
  2) $\forall x\in R$ thì $f(x).g(x)\geq x+1$

  Bài 5 : Dãy số $(x_n)$ với $n=1,2,3,...$ được xác định bởi
  $x_1=3, x_{n+1}=\dfrac{1}{2}x_n^2-x_n+2 \forall n\in N*$
  Tìm giới hạn của dãy $(S_n)$ với $S_n=\sum^n_{i=1}\dfrac{1}{x_i}$

  VÒNG 2

  Bài 1:
  1) Giải phương trình $x^2-10[x]+9=0$

  2) Giải bất phương trình$ \sqrt{x^3-x^2+x-1}<\sqrt{5}+\sqrt{-x+8}$

  Bài 2:
  Cho dãy $(x_n)^\infty_{n=1}$ biết $x_1=\dfrac{-1}{2},x_{n+1}=\dfrac{x_n^2-1}{2}$ với mọi $n=1,2,3,...$
  Tìm giới hạn của dãy $(x_n)^\infty_{n=1}$ khi $n\to\infty$

  Bai 3:
  Cho hàm $f:N\to N$ thoả mãn tính chất
  $f(f(n))+f(n)=2n+3\forall n\in N$
  Tình $f(2008)$

  Bài 4:
  Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$ và ngoại tiếp $(I)$. Đường thẳng $d$ cắt các cạnh $AB,AC$ lần lượt tại $M,N$
  1) Chứng minh rằng đường thẳng $d$ đi qua $I$ khi và chỉ khi $\dfrac{AB+BC+CA}{AB.AC}=\dfrac{1}{AM}+\dfrac{1}{AN}$

  2) $K$ là một điểm bất kỳ trên đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$, $K$ thuộc cung $BC$ không chứa điểm $A $ ($K$ khác $B,C$). Các tia phân giác của các góc $\hat{BKA},\hat{CKA}$ cắt các cạnh $AB,AC$ lần lượt tại $D,E$. Chứng minh rằng $DE$ luôn luôn đi qua $I$ khi $K$ thay đổi

  Bài 5:
  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=13\sin x+9\sqrt{\cos^2x-4\cos x+3}$ với $x\in[0;\pi]$

  Bài 6:
  Cho $p$ là một số nguyên tố. Chứng minh đa thức sau bất khả quy trên $Z[x]$
  $x^{p-1}+2x^{p-2}+3x^{p-3}+.....+(p-1)x+p$