Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề khảo sát Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/1/19
  Đề khảo sát Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

  Đề khảo sát Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1 mã đề 150 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 10 câu hỏi dạng viết lại câu, học sinh có 60 phút để làm bài, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1:
  + What is the most likely reason why the author is surprised that we are destroying rainforests?
  A. They are necessary for the fight against cancer.
  B. It will be too expensive to replant them.
  C. They are necessary for the health of our planet.
  D. It will be too difficult to grow food without them.
  + Rainforests provide human all of the following EXCEPT?
  A. Drugs used to fight and cure cancer.
  B. Oxygen.
  C. Lungs of the world population.
  D. Fresh water.
  + The US-China trade war, which _____ its first shot last month with the US slapping 25% duties with
  US$34 billion goods from China, will have negative effects on the economy of Vietnam.
  A. has fired. B. had fired.
  C. fired D. was firing.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục