Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề khảo sát Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 17/5/19 lúc 15:40
  Đề khảo sát Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

  Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Hóa học của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Hóa học 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

  Đề khảo sát Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 302, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 40 câu Hóa học 10, mỗi câu có 4 đáp án A – B – C – D để học sinh lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài khảo sát Hóa học 10 trong 90 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
  + Câu nào sau đây không chính xác?
  A. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.
  B. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit.
  C. Tất cả hiđro halogenua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường.
  D. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan.
  + Nhỏ một giọt dung dịch H2SO4 2M lên một mẩu giấy trắng. Khi hơ nóng mẩu giấy đó thì?
  A. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
  B. Không có hiện tượng gì xảy ra.
  C. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ bốc cháy.
  D. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đỏ.
  + Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là?


  [​IMG]

  XEM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  LINK TẢI VỀ


  Theo TEZ