Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Tiếng Anh 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/1/19
  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Tiếng Anh 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Tiếng Anh 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mã đề 132 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 11 ôn lại các kiến thức Tiếng Anh 10 đã học, đã có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào năm học mới, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 4 trang và 50 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Tiếng Anh 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + They didn’t meet again until the war was over.
  A. Because the war was over, they couldn’t meet again.
  B. They met again when the war happened.
  C. They couldn’t meet again although the war finished.
  D. They met again after the war had stopped.
  + In the experiment in the passage, the psychologists discovered _______.
  A. most students had lived in the U.S. for more than ten years.
  B. older students were unable to learn English.
  C. young students learn English best.
  D. students who arrived late were worst of all.
  + He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.
  A. I was almost not surprised by his strange behaviour.
  B. He behaved very strangely, which surprised me very much.
  C. What almost surprised me was the strange way he behaved.
  D. His behaviour was a very strange thing, that surprised me most.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục