Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Công nghệ 10 Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 26/11/17
  Tóm tắt lý thuyết
  I - CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU
  1. Vị trí và nguyên nhân hình thành
  • Vị trí:
   • Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi
  • Nguyên nhân:
   • Địa hình dốc thoải làm hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi
   • Tập quán canh tác lạc hậu nên đất bị thoái hoá.
   • Chặt phá rừng bừa bãi
  2. Tính chất của đất xám bạc màu
  • Tầng đất mặt mỏng, thành phần cơ giới nhẹ nên đất thường khô hạn
  • Đất chua đến rất chua
  • Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít, hoạt động rất yếu
  3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng
  a. Biện pháp cải tạo

  b. Sử dụng đất xám bạc màu
  Thích hợp với nhiều loại cay trồng cạn. Ví dụ: Mía, mì, đậu…

  II - CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ
  1. Nguyên nhân gây xói mòn
  Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc:

  • Nước mưa vào đất phá vỡ kết cấu đất
  • Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dốc
  2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
  • Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn
  • Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm ưu thế
  • Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu
  3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh

  [​IMG]

  Bảng 2. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh