Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 26/11/17
  Tóm tắt lý thuyết
  I. Kinh doanh
  Ví dụ:

  Ông A thấy người dân trong thị xã có nhu cầu sử dụng vật liệu, thiết bị xây dựng.

  Ông A xin phép cơ quan chức năng, đầu tư tiền nhàn rỗi và vay ngân hàng để mở cửa hàng bán vật liệu và thiết bị xây dựng. Ông A đã liên hệ mua hàng ở một cơ sở sản xuất C và bán tại cửa hàng của gia đình. Sau một thời gian mua, bán hàng ông A đã thu được tiền lãi (lợi nhuận).

  Hỏi:

  1. Ông A đã làm công việc gì?

  2. Ông A mua hàng tại đâu và bán tại đâu? Ông kinh doanh lĩnh vực nào?

  3. Ông A đã phát hiện ra nhu cầu gì của người dân địa phương?

  Đáp

  1. Ông A làm kinh doanh.

  2. Ông mua hàng tại cửa hàng C và bán tại cửa hàng của gia đình

  3. Ông phát hiện người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị vật liệu xây dựng

  1. Kinh doanh.
  • Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận.
  [​IMG]
  2. Các lĩnh vực kinh doanh.

  • Sản xuất
  [​IMG]

  Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất

  • Thương mại
  [​IMG]

  Hoạt động thương mại

  • Dịch vụ
  [​IMG]
  Hoạt động dịch vụ

  II. Cơ hội kinh doanh.
  • Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện được mục tiêu kinh doanh.
  III. Thị trường
  1. Khái niệm:
  • Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ giữa những người bán, người mua .
  [​IMG]
  2. Phân loại thị trường

  • Thị trường hàng hóa

  • Thị trường dịch vụ

  • Thị trường trong nước

  • Thị trường nước ngoài
  IV. Doanh nghiệp
  1. Khái niệm:
  • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.
  2. Phân loại:
  • Doanh nghiệp tư nhân.

  • Doanh nghiệp nhà nước.

  • Công ty
  V. Công ty
  1. Khái niệm:
  • Công ti là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ 2 thành viên trở lên, cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận hoặc cùng chịu lỗ tương ứng phần vốn góp của mình.

  • Phân loại:
   • Công ty trách nhiệm hữu hạn

   • Công ty cổ phần
  [​IMG]
  Công ty THNN

  [​IMG]

  Công ty cổ phần

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn:
  • Là một loại công ty

  • Không được phép phát hành chứng khoán.

  • Được phép chuyển nhượng cổ phần.

  • Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên, phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty.
  3. Công ty cổ phần
  • Là một loại công ty

  • Số thành viên ít nhất phải là 7 người.

  • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

  • Được phát hành cổ phiếu.