Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách có lời giải chi tiết – Phạm Văn Huy

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/7/18
  Tài liệu gồm 120 trang, với các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện và khoảng cách, các bài toán có đáp án và lời giải chi tiết.
  + Chủ đề 1. Thể tích (Gồm 113 bài toán)
  + Chủ đề 2. Khoảng cách (Gồm 31 bài toán)
  + Chủ đề 3. Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ (Gồm 40 bài toán)
  + Chủ đề 4. Mặt cầu – Hình cầu – Khối cầu (Gồm 44 bài toán)
  Trích dẫn tài liệu:
  + Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, G là trọng tâm tam giác ABC, SG ⊥ (ABC). Biết góc giữa SM và mặt phẳng (ABC) bằng 30 độ (với M là trung điểm của BC), BC = 2a và AB = 5a. Tính 9V/a^3 với V là thể tích khối chóp S.ABC.
  + Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 45 độ và SC = 2a√2. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng?
  + Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy góc 60 độ. Gọi M là điểm đối xứng với C qua D và N là trung điểm của SC. Tính tỉ số thể tích giữa hai phần của hình chóp do mặt phẳng (BMN) tạo ra khi cắt hình chóp.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ