Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/7/18
  Tài liệu gồm 62 trang với các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề khối đa diện và mặt cầu – mặt nón – mặt trụ, có đáp án.
  Nội dung tài liệu:
  ĐA DIỆN, ĐA DIỆN LỒI VÀ ĐA DIỆN ĐỀU
  + Nhận biết, định nghĩa và tính chất đa diện, đa diện lồi và đa diện đều
  + Phân chia và lắp ghép khối đa diện
  + Phép dời hình và sự bằng nhau giữa các khối đa diện
  THỂ TÍCH HÌNH CHÓP
  + Công thức tính thể tích khối chóp
  + Cách xác định chiều cao một số dạng khối chóp thường gặp trong các bài toán
  TỈ SỐ THỂ TÍCH
  KHOẢNG CÁCH
  Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, từ một điểm đến một mặt phẳng, từ một đường thẳng đến một mặt phẳng song song với nó, giữa hai mặt phẳng song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau
  GÓC
  Góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng
  THỂ TÍCH LĂNG TRỤ
  Thể tích khối lăng trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương
  HÌNH NÓN – KHỐI NÓN
  Mặt nón tròn xoay và hình nón tròn xoay. Công thức diện tích và thể tích của hình nón
  HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
  Mặt trụ tròn xoay và hình trụ tròn xoay. Công thức tính diện tích và thể tích của hình trụ
  MẶT CẦU – KHỐI CẦU
  + Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng, giữa mặt cầu và đường thẳng
  + Mặt cầu ngoại tiếp – nội tiếp khối đa diện

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ