Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Bài 31: Luyện tập viết hợp đồng - Ngữ văn 9

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 19/11/17
  Tóm tắt bài
  Ôn tập lí thuyết

  a. Mục đích của hợp đồng là gì?
  • Ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch, nhằm đảm bảo thực hiện đúng những thỏa thuận đã cam kết.
  b. Văn bản có tính chất pháp lí là:
  Văn bản hợp đồng.

  c. Một bản hợp đồng gồm những mục:
  • Phần mở đầu
   • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
   • Tên hợp đồng.
   • Thời gian, địa điểm.
   • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.
  • Phần nội dung:
   • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.
  • Phần kết thúc:
   • Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan.
  c. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, chặt chẽ. Số liệu phải chân thực, chính xác, thống nhất.