Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Bài 29: Luyện tập viết văn bản - Ngữ văn 9

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 19/11/17
  Tóm tắt bài
  Ôn tập lí thuyết viết biên bản
  a. Mục đích viết biên bản
  • Ghi chép lại những việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.
  b.Người viết cần có trách nhiệm và thái độ:
  • Ghi chép chính xác, trung thực, khách quan.
  • Chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.
  • Vì biên bản được dùng làm chứng cứ, làm cơ sở cho các nhận định, kết luận và các quyết định xử lí.
  c. Bố cục của một biên bản
  • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Tên biên bản.
  • Thời gian, địa điểm hội nghị.
  • Thành phần tham dự.
  • Diễn biến và kết quả hội nghị.
  • Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận.
  d. Lời văn và cách trình bày một biên bản
  • Lời văn cô đọng, ngắn gọn, xúc tích.