Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) - Lịch sử 12

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 12/11/17
     

    Xem các chủ đề cùng chuyên mục